Clean shipping and business in the Baltic Sea region

The Interreg Baltic Sea Region Programme Conference on 9-10th April 2019 in Lübeck will look at what has been achieved so far to make the Baltic Sea region more innovative, accessible and sustainable with EU funding. More than 100 projects involving over 1000 partner institutions from countries around the Baltic Sea show that cooperation is Read more about Clean shipping and business in the Baltic Sea region[…]

Carinafour consortium

Kaarinalainen Carinafour osaksi merkittävää kansainvälistä konsortiota

Meriteollisuuden kumppanuushanke pienentämään ympäristökuormitusta Kaarinalainen kasvuyritys Carinafour toimii merkittävässä roolissa osana kansainvälistä konsortiota, joka tähtää merikuljetusten tehostamiseen ja ympäristöystävällisempään kauppalaivaliikenteeseen. Carinafour on vuonna 2012 perustettu modernien tuotanto- ja logistiikkajärjestelmien kehittämiseen ja operointiin keskittyvä asiantuntijayritys. ”Olemme ylpeitä päästessämme tekemään historiaa alan johtavien asiantuntijoiden kanssa ja uskomme vahvasti myös oman yrityksen kasvuun sekä paikallisesti että kansainvälisillä markkinoilla Read more about Kaarinalainen Carinafour osaksi merkittävää kansainvälistä konsortiota[…]

Business camp 2017

Business Camp Turku – Yrityksen kilpailukyvyn johtaminen

Carinafourin hallituksen puheenjohtaja Ari Viitanen puhui Business Camp tapahtumassa Logomossa 4.4. järjestetyssä ’Yrityksen kilpailukyvyn johtaminen’-workshopissa yritysten selviytymisen perusedellytyksistä. Workshopissa keskeisiksi asioiksi kilpailukyvyn johtamisessa nousivat asiakasarvon tuotto, yrityksen kokonaistehokkuus sekä osaamisen tuottavuus.

c4 training

Henkilöstöresursseja skaalatessa työnlaatua hallitaan koulutuksen avulla

Henkilöstöresurssien skaalautumisen mahdollistaa hyvin määritellyt standardisoidut työprosessit, joiden avulla voidaan nopeasti ja laadukkaasti nostaa tuotantokapasiteettia, sekä huippuluokan koulutusprosessi, joka mahdollistaa skaalautumisen laadun ja nopeuden.

päivittäisjohtaminen

Tehokasta päivittäisjohtamista meriteollisuudessa

C4 Floor Management päivittäisjohtamisjärjestelmä mahdollistaa tuotantoprosessien aikatehokkaan johtamisen, vapauttaen työnjohdon aikaa toiminnan kehittämiseen ja ihmisten johtamiseen. Carinafourin päivittäisjohtamisjärjestelmä on olennainen osa tuotantoaikataulujen ja työturvallisuuden suunnittelua, kommunikointia ja hallintaa. C4 Floor Managementia käyttäen päivittäisjohtaminen hoituu nopeasti ja laadukkaasti. Päivittäisjohtamispalavereissa käydään läpi tuotantoprosessille tärkeiden ihmisten kanssa tuotannon tulevat aktiviteetit, kerätään Kaizenin mukaisesti tuotannossa havaittuja ongelmia, selvitetään niiden juurisyyt ja tehdään korjaavat toimenpiteet, joiden onnistumista valvotaan.

one-piece flow

Yksittäisvirtaava logistiikka ja kokoonpano tukevat toisiaan

Yksittäisvirtaavan logistiikan tukena käytetään myös C4 Signal Systemiä. C4 Signal Systemin avulla keräilijät tietävät mitä keräillään ja missä järjestyksessä, sekä samalla koko ympäristö pystyy näkemään tarkasti mitä keräillään, kuinka paljon ja mihin työpisteeseen tiettyjä materiaaleja on menossa. Analysoimalla C4 Signal Systemin logistiikkadataa pystytään tasapainottamaan ja mittaamaan keräilyn tehokkuutta. Junien käyttämisellä C4 Signal Systemin tukemana pystytään varmistamaan päiväkohtaisesti, että oikeat materiaalit ja määrät ovat kokoonpanossa työntekijöiden käytössä, jolloin myöskään kokoonpanon työntekijöiden ei tarvitse huolehtia tavaran loppumisesta kesken tahdin. Myöskään materiaalipuskureita tai ad-hoc materiaalitilauksia ei enää juurikaan tarvita logistiikan uudistamisen seurauksena.