Carinafourin C4 Signal System otettiin käyttöön Bahamalla Azamara Journey-risteilyaluksen modernisaatioprojektissa.

C4 Signal System-palvelu muokkaa työn konteksteja

C4 Signal System mahdollistaa datan keräämisen prosessien eri vaiheissa missä päin maailmaa tahansa, muokaten työn konteksteja meriteollisuudessa. Hyvänä esimerkkinä tästä on Azamara Journey-risteilijän uudistamisprojekti, jossa raaka data lähetettiin illalla Bahamalta Suomeen Carinafourin prosessivalvomoon ja aamulla Bahamalla vastaanotettiin jo analysoitu data. C4 Signal System-palvelun avulla prosessien nopea, jatkuva kehittäminen on mahdollista asiakaskohteen sijainnista huolimatta.

Kaizen

Kaizenin avulla tänään ollaan parempia kuin eilen

Linjalla toimivat työntekijät osallistuvat prosessien jatkuvaan kehittämiseen tuomalla esiin huomaamiansa epäkohtia ja tekemällä parannuksia liittyen hukan vähentämiseen tuotannossa sekä prosessien tehostamiseen. Jos jo lattiatasolla pystytään tunnistamaan ongelmia ja tekemään päätöksiä helposti toteutettavista prosessien muutoksista, niiden käyttöönotto nopeutuu. Jatkuvan parantamisen Kaizen vaatii myös toimivan prosessin taustalleen, jotta työntekijät olisivat motivoituneita työssään ja kokisivat, että heidän tekemiään parannusehdotuksia on kuunneltu. Carinafourilla kaikki tunnistetut ongelmat ja parannusehdotukset tilastoidaan ja ne käydään läpi päivittäisjohtamispalavereissa.

Finnish marine industry

Tulevaisuus tehdään asiakkaan kanssa yhdessä

Keskustelun ydinviestinä olivat yhteistyön tärkeys tulevaisuuden tekemisessä verkoston eri toimijoiden kanssa ja meriteollisuuden toimijoiden painopisteen muuttuminen matalimman kulun tavoittelusta asiakasarvon luontiin. Carinafour tähtää toiminnassaan kehittämään kyvykkäämpiä ja skaalautuvampia prosesseja yhdessä asiakkaidensa kanssa, jotka mahdollistavat tuottavuuden ja virtaustehokkuuden kasvun asiakaskohteissa.