25.1.2016

C4 Supply

Carinafour kehittää yhdessä asiakkaan kanssa asiakaskohteen tuotanto- ja valmistusprosesseja digitaalisten työkalujen avustamana.

Carinafourilla on laaja analyysiportfolio, jonka avulla analysoimme olemassa olevien tuotanto- ja valmistusprosessien nykytilan sekä määrittelemme uusien tai päivitettyjen prosessien vaatimukset. Yhdessä kehityspalvelutiimimme kanssa, voitte tunnistaa yrityksenne hyödyntämättömän tuottavuuspotentiaalin, johon pääsette käsiksi uudistettujen, kustannustehokkaampien prosessien avulla.

Analyysien lisäksi suunnittelemme ja toteutamme tuotanto- ja asennuskonsepteja asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Yrityksellesi luodut tuotanto- ja asennuskonseptit mahdollistavat kustannusrakenteiden tehostamisen ja markkina-alueen kasvattamisen.

C4 Prelude on prosesseja koskeva nykytila-arviointi, joka toteutetaan, kun yrityksellä on kilpailukykyyn tai kasvuun liittyviä haasteita. C4 Preluden aikana tunnistetut ongelmakohdat arvioidaan lyhyesti ja asiakkaalle tehdään suositukset tarpeellisista kehityshankkeista. Varsinaiset kehityshankkeet on mahdollista toteuttaa C4 Renewal Managementin, C4 Take-a-Gripin ja/tai C4 Supply Servicen avulla.

Carinafour Assembly and Logistic Unit (ALU) prosesseineen ja työkaluineen palvelee asiakkaiden tuotannon materiaaliensaantia. Tuotannon asentajat saavat esivalmistetut ja kerätyt materiaalipaketit ALUsta käyttöönsä laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja juuri oikeaan aikaan.

Carina Factory in Factory (FiF) operoi ja kehittää asiakkaan logistiikka- ja esivalmistelutoimintoja asiakkaan omissa tiloissa, asiakkaan järjestelmiä käyttäen ja asiakkaan prosesseja noudattaen. Operointipalvelu hyödyntää samanaikaisesti myös Carinafourin toimintatapoja, prosesseja ja työkaluja, jolloin asiakkaan tuotannosta saadaan mitattava ja sitä voidaan järjestelmällisesti kehittää entistä tehokkaammaksi.