27.11.2019

C4 Digital Solutions

C4 Take-a-Grip Paikkariippumaton ja joustavasti konfiguroituva tiedonkeruualusta.

 • Toimitusvalvonta
 • Toimittaja-auditoinnit
 • Laadunvalvonta
 • Prosessin etenemän seuranta
 • Poikkeamien hallinta
 • Reklamaatioiden hallinta
 • Jatkuvan parantamisen hallinta
 • Päivittäisjohtaminen

C4 CALS Paikkariippumaton projektiteollisuuden materiaalienhallintajärjestelmä, joka on integroitavissa joustavasti muihin tietojärjestelmiin.

 • Toimituserän hallinta
 • Varaston- ja keräilyjen hallinta
 • Materiaalisaatavuuden hallinta
 • Materiaalien hankinta
 • Kaupintavarastojen hallinta
 • Esivalmistamisen hallinta
 • Reklamaatioiden hallinta
 • Kuljetusten hallinta

C4 CAP Paikkariippumaton tiedonjakoalusta prosessikokonaisuuksien hallintaan ja kehittämiseen.

 • Ajankohtainen tilannekuva
 • Kontrolloitu toimitusketjun läpinäkyvyys
 • Toimitusketjun suorituskyvyn mittaaminen
 • Riskien ja tuottavuuden hallinta
 • Datan analysointi
 • Dataperusteinen kehittäminen
 • Raportit toimijoiden tarpeisiin