C4 Blog: Logistiikka on muutakin kuin rekkoja ja pumppukärryjä

Mielikuva logistiikasta on useimmiten rekkakuljetuksia, pumppukärryjä ja tavaroiden kantamista. Logistiikka on käsitteenä kuitenkin hyvin laaja ja sen päätehtävä on toimittaa materiaalit oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan ja oikean laatuisina matalimmalla mahdollisella kokonaiskustannuksella. Logistiikassa hallitaan käytännössä kolmea eri virtaa, jotka ovat: materiaalivirta, tietovirta ja rahavirta. Tietovirta on näistä kolmesta se, mistä kaikki alkaa. Laadukkaan logistiikan peruskivi on Read more about C4 Blog: Logistiikka on muutakin kuin rekkoja ja pumppukärryjä[…]

C4 Blog: Nuoren koiran vanhat temput – teollisen tuotantojärjestelmän periaatteet projektiteollisuuteen

Teollinen tuotantomalli on kehitetty jo 1800-luvun lopussa, teollisen vallankumouksen aikana. Tuotantomallin määritteli tuolloin Frederic Winslow Taylor (1856–1915), jonka kehittämästä liikkeenjohto-opista syntyi Taylorismi. Taylorismin perusajatuksena oli, että työnsuorituksessa on parempi seurata työntekoa tarkasti ja niiden pohjalta kehittää parempia työtapoja, kuin toimia vanhojen käytäntöjen mukaan. Näistä opeista syntyi muun muassa työn mittaus ja -kellotus sekä  työn rationalisoinnin Read more about C4 Blog: Nuoren koiran vanhat temput – teollisen tuotantojärjestelmän periaatteet projektiteollisuuteen[…]

C4 Blog: Kriiseistä on tullut digitaalisia

Ennen digitaalisuuden aikakautta työn keskeytykset ja viivästykset johtuivat pääosin ihmisistä, työnteon prosesseista ja ihmisten käyttämistä koneista. Nykypäivänä tuotantokaluston tulipaloa todennäköisempää on digitaalisten järjestelmien kaatuminen ja tietojen häviäminen. Tietojen häviäminen voi tarkoittaa myös vuosien työn häviämistä. Nykyään myös yksi suurimmista työn edellytyksistä on digituotteiden – ja palveluiden toimivuus. Kriiseistä on tullut digitaalisia. Lähes jokaisella yrityksellä ja Read more about C4 Blog: Kriiseistä on tullut digitaalisia[…]