25.1.2016

C4 Consulting Solutions

C4 Prelude on prosesseja koskeva nykytila-arviointi, joka toteutetaan, kun yrityksellä on kilpailukykyyn tai kasvuun liittyviä haasteita. C4 Preluden aikana tunnistetut ongelmakohdat arvioidaan lyhyesti ja asiakkaalle tehdään suositukset tarpeellisista kehityshankkeista. Varsinaiset kehityshankkeet on mahdollista toteuttaa C4 Renewal Managementin, C4 Take-a-Gripin ja/tai C4 Supply Servicen avulla.

C4 Renewal Management on konsultointipalvelu, jonka aikana tuemme asiakkaitamme suorituskyvyn parantamisessa sekä kasvussa. Usein tällaiset merkittävään suorituskyvyn muutokseen tähtäävät hankkeet edellyttävät lukuisia muutoksia myös asiakkaan toimintaympäristössä, rakenteissa ja prosesseissa. Esimerkiksi kun prosesseja kehitetään, usein on tarvetta uusia organisaation rakenteita ja liiketoimintamalleja. Toteutamme kaikki muutoshankkeet ketterinä projekteina (agile project), jolloin asiakasorganisaation kuormitus minimoidaan ja säilytetään läpinäkyvyys ja ohjattavuus. C4 Renewal Management tukee kasvua ja parantaa yrityksen suorituskykyä.