one-piece flow

Yksittäisvirtaava logistiikka ja kokoonpano tukevat toisiaan

Yksittäisvirtaavan logistiikan tukena käytetään myös C4 Signal Systemiä. C4 Signal Systemin avulla keräilijät tietävät mitä keräillään ja missä järjestyksessä, sekä samalla koko ympäristö pystyy näkemään tarkasti mitä keräillään, kuinka paljon ja mihin työpisteeseen tiettyjä materiaaleja on menossa. Analysoimalla C4 Signal Systemin logistiikkadataa pystytään tasapainottamaan ja mittaamaan keräilyn tehokkuutta. Junien käyttämisellä C4 Signal Systemin tukemana pystytään varmistamaan päiväkohtaisesti, että oikeat materiaalit ja määrät ovat kokoonpanossa työntekijöiden käytössä, jolloin myöskään kokoonpanon työntekijöiden ei tarvitse huolehtia tavaran loppumisesta kesken tahdin. Myöskään materiaalipuskureita tai ad-hoc materiaalitilauksia ei enää juurikaan tarvita logistiikan uudistamisen seurauksena.

Carinafourin C4 Signal System otettiin käyttöön Bahamalla Azamara Journey-risteilyaluksen modernisaatioprojektissa.

C4 Signal System-palvelu muokkaa työn konteksteja

C4 Signal System mahdollistaa datan keräämisen prosessien eri vaiheissa missä päin maailmaa tahansa, muokaten työn konteksteja meriteollisuudessa. Hyvänä esimerkkinä tästä on Azamara Journey-risteilijän uudistamisprojekti, jossa raaka data lähetettiin illalla Bahamalta Suomeen Carinafourin prosessivalvomoon ja aamulla Bahamalla vastaanotettiin jo analysoitu data. C4 Signal System-palvelun avulla prosessien nopea, jatkuva kehittäminen on mahdollista asiakaskohteen sijainnista huolimatta.