Carinafourin C4 Signal System otettiin käyttöön Bahamalla Azamara Journey-risteilyaluksen modernisaatioprojektissa.

C4 Signal System-palvelu muokkaa työn konteksteja

C4 Signal System mahdollistaa datan keräämisen prosessien eri vaiheissa missä päin maailmaa tahansa, muokaten työn konteksteja meriteollisuudessa. Hyvänä esimerkkinä tästä on Azamara Journey-risteilijän uudistamisprojekti, jossa raaka data lähetettiin illalla Bahamalta Suomeen Carinafourin prosessivalvomoon ja aamulla Bahamalla vastaanotettiin jo analysoitu data. C4 Signal System-palvelun avulla prosessien nopea, jatkuva kehittäminen on mahdollista asiakaskohteen sijainnista huolimatta.