päivittäisjohtaminen

Tehokasta päivittäisjohtamista meriteollisuudessa

C4 Floor Management päivittäisjohtamisjärjestelmä mahdollistaa tuotantoprosessien aikatehokkaan johtamisen, vapauttaen työnjohdon aikaa toiminnan kehittämiseen ja ihmisten johtamiseen. Carinafourin päivittäisjohtamisjärjestelmä on olennainen osa tuotantoaikataulujen ja työturvallisuuden suunnittelua, kommunikointia ja hallintaa. C4 Floor Managementia käyttäen päivittäisjohtaminen hoituu nopeasti ja laadukkaasti. Päivittäisjohtamispalavereissa käydään läpi tuotantoprosessille tärkeiden ihmisten kanssa tuotannon tulevat aktiviteetit, kerätään Kaizenin mukaisesti tuotannossa havaittuja ongelmia, selvitetään niiden juurisyyt ja tehdään korjaavat toimenpiteet, joiden onnistumista valvotaan.

one-piece flow

Yksittäisvirtaava logistiikka ja kokoonpano tukevat toisiaan

Yksittäisvirtaavan logistiikan tukena käytetään myös C4 Signal Systemiä. C4 Signal Systemin avulla keräilijät tietävät mitä keräillään ja missä järjestyksessä, sekä samalla koko ympäristö pystyy näkemään tarkasti mitä keräillään, kuinka paljon ja mihin työpisteeseen tiettyjä materiaaleja on menossa. Analysoimalla C4 Signal Systemin logistiikkadataa pystytään tasapainottamaan ja mittaamaan keräilyn tehokkuutta. Junien käyttämisellä C4 Signal Systemin tukemana pystytään varmistamaan päiväkohtaisesti, että oikeat materiaalit ja määrät ovat kokoonpanossa työntekijöiden käytössä, jolloin myöskään kokoonpanon työntekijöiden ei tarvitse huolehtia tavaran loppumisesta kesken tahdin. Myöskään materiaalipuskureita tai ad-hoc materiaalitilauksia ei enää juurikaan tarvita logistiikan uudistamisen seurauksena.

Kaizen

Kaizenin avulla tänään ollaan parempia kuin eilen

Linjalla toimivat työntekijät osallistuvat prosessien jatkuvaan kehittämiseen tuomalla esiin huomaamiansa epäkohtia ja tekemällä parannuksia liittyen hukan vähentämiseen tuotannossa sekä prosessien tehostamiseen. Jos jo lattiatasolla pystytään tunnistamaan ongelmia ja tekemään päätöksiä helposti toteutettavista prosessien muutoksista, niiden käyttöönotto nopeutuu. Jatkuvan parantamisen Kaizen vaatii myös toimivan prosessin taustalleen, jotta työntekijät olisivat motivoituneita työssään ja kokisivat, että heidän tekemiään parannusehdotuksia on kuunneltu. Carinafourilla kaikki tunnistetut ongelmat ja parannusehdotukset tilastoidaan ja ne käydään läpi päivittäisjohtamispalavereissa.